Przyczyny i leczenie depresji pourazowej

Depresja pourazowa wywołana jest przeżyciem dramatycznych wydarzeń, które budzą lęk i poczucie bezsilności. Czas wystąpienia objawów i ich intensywność zależą od tego, jak długo trwał uraz psychiczny i jakie było jego nasilenie: im większa tragedia dotknęła chorego, tym dłużej będą …