RAK SUTKA – DIAGNOSTYKA I BADANIA

Rak sutka może być uleczalny, jeżeli zostanie wcześnie wykryty. Poza corocznym badaniem lekarskim każda kobieta powinna co miesiąc sama badać sobie piersi {patrz: Choroby piersi). Mammogram – badanie radiologiczne piersi przy stosowaniu minimalnych dawek promieni rentgenowskich – zalecane jest każdej …

RAK SKÓRY – Objawy

Do objawów ostrzegawczych należą:
♦    Każdego rodzaju zmiana zabarwienia, wielkości, kształtu czy struktury znamienia skórnego lub pojawiające się na skórze narośla.
♦    Niepoddające się leczeniu owrzodzenia skóry. Najbardziej niebezpieczny z nowotworów skóry, czerniak, objawia się jako:
♦    Jakakolwiek zmiana w …

RAK PĘCHERZA MOCZOWEGO

Pęcherz moczowy, kulisty zbiornik moczu produkowanego w nerkach, znajduje się za spojeniem łonowym w miednicy małej. Po stronie wewnętrznej zbudowany jest z nabłonka moczowego, tzw. przejściowego, stanowiącego ochronę przed szkodliwymi substancjami. Wskutek przewlekłych stanów zapalnych, drażniących nabłonek przejściowy, następuje nadmierna …