Przyczyny i leczenie depresji pourazowej

Depresja pourazowa wywołana jest przeżyciem dramatycznych wydarzeń, które budzą lęk i poczucie bezsilności. Czas wystąpienia objawów i ich intensywność zależą od tego, jak długo trwał uraz psychiczny i jakie było jego nasilenie: im większa tragedia dotknęła chorego, tym dłużej będą …

Interakcje preparatów naturalnych z lekami

Interakcje preparatów naturalnych z lekami

Jeżeli zażywasz jednocześnie leki konwencjonalne z preparatami naturalnymi, są tutaj zawarte informacje, które koniecznie musisz przeczytać i zachować szczególną ostrożność.

Uwagi ogólne

Chlorowodorek betainy- nie powinny go stosować osoby, które zażywają kwas acetylosalicylowy lub inne …

Jak stosować preparaty wspomagające

Jak stosować preparaty wspomagające

Producenci powinni zamieszczać w ulotkach bądź na opakowaniach informacje, w jaki sposób należy we właściwy sposób zażywać preparat. Zdarzają się jednak przypadki, gdy te, jakże ważne informacje, nie są zamieszczone.

Jedne substancje mogą wpływać na przyswajanie …

Jak odczytywać informacje zawarte na opakowaniach i w ulotkach preparatów wspomagających

OPAKOWANIE

Teksty umieszczane na opakowaniach preparatów leczniczych i wspomagających mogą ułatwić nam wybór właściwego produktu. Przepisy zabraniają producentom umieszczania na opakowaniach informacji wprowadzających konsumentów w błąd. Mimo to, napotykamy najróżniejsze sformułowania i opisy działania zamieszczane zarówno na opakowaniach, jak także …