Ciśnienie krwi

kobieta-cisnienieNadciśnienie tętnicze w ciąży – choć jego przyczyny nie są do końca znane, może stać się przyczyną komplikacji niebezpiecznych dla matki i dziecka.

Ciśnienie tętnicze to siła, z jaką wypompowana przez serce krew uderza w ściany naczyń tętniczych. Pomiar uwzględnia dwie liczby. Wyższa oznacza ciśnienie skurczowe, czyli najwyższą wartość siły, z jaką serce kurczy się i wypompowuje krew do naczyń, a niższa – ciśnienie rozkurczowe, między jednym a drugim uderzeniem serca. U kobiet w ciąży ciśnienie nie powinno przekraczać wartości 140/90 mm Hg.
Przyczyny występowania nadciśnienia tętniczego u kobiet ciężarnych nie są do końca znane

Wyróżniamy kilka typów nadciśnienia tętniczego. Najczęściej występuje nadciśnienie przewlekłe, czyli takie, na które kobieta cierpiała jeszcze przed zajściem w ciążę, a także stan przedrzucawkowy, zwany niegdyś zatruciem ciążowym.

W przypadku kobiet, które miały nadciśnienie tętnicze jeszcze przed zajściem w ciążę, konieczna jest stała opieka kardiologa i ginekologa.

Naszym zadaniem jest przede wszystkim niedopuszczenie do stanu przedrzucawkowego, który może być przyczyną przedwczesnego porodu, opóźnień w rozwoju płodu, a także spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia matki. Terapia, jakiej poddajemy pacjentkę, polega na obniżaniu ciśnienia do wartości bezpiecznej dla matki i dziecka. Podajemy leki, które nie szkodzą maleństwu. Staramy się także tak prowadzić ciężarną, by nie było konieczności przyspieszania porodu ze względu na stan matki lub dziecka.

Zdarza się, że nadciśnienie pojawia się u ciężarnej nagle. Może dojść nawet do stanu przedrzucawkowego (już przy wartości 160/110 mm Hg). Objawia się on też obecnością białka w moczu, złymi wynikami morfologii, bólami głowy i nadbrzusza, a nawet zaburzeniami widzenia. Taki stan jest niebezpieczny dla matki i dziecka (może nastąpić odklejenie łożyska, opóźnienie wzrostu płodu, zaburzenie jego funkcjonowania i rozwoju). Jeśli leczenie nie zostanie natychmiast podjęte, stan przedrzucawkowy może przerodzić się w rzucawkę objawiającą się niebezpiecznymi drgawkami i śpiączką – jest to stan bardzo niebezpieczny dla matki i dziecka. Chora z wysokim ciśnieniem i wstępnymi objawami stanu przedrzucawkowego powinna być bezwzględnie hospitalizowana.

Obecnie jest wiele bezpiecznych leków, które pozwalają na opanowanie tego stanu i spokojne zakończenie ciąży cesarskim cięciem lub drogami natury, jeśli stan pacjentki na to pozwala. Oczywiście decyzję podejmuje lekarz.