Dobry uczeń musi być kochany

dziecko2Częstą przyczyną stresu są nie kłopoty w szkole, lecz przeciwnie – brak zrozumienia i miłości w domu.

Aby dziecko prawidłowo się rozwijało, muszą być zaspokojone jego potrzeby fizyczne i emocjonalne. Jeżeli malec czuje się samotny, niekochany, nierozumiany – cierpi. Taka sytuacja prowadzi do poważnych zaburzeń rozwojowych, a nawet chorób. Jest też częstą przyczyną złego zachowania się, pogorszenia wyników w nauce czy szukania uznania np. wśród młodocianych przestępców. Im szybciej zareagujesz – tym lepiej!

Daj dziecku poczucie bezpieczeństwa: pokaż, że może na ciebie liczyć, że dom jest miejscem przyjaznym.

Znajdź czas na rozmowę z dzieckiem i poznaj jego problemy. Nie lekceważ ich – nawet te błahe dla ciebie, dla niego są bardzo istotne.

Okaż zrozumienie – nie doszukuj się winy dziecka, pokaż mu raczej, że jesteś po jego stronie!