Iloraz inteligencji

lobuz„Chciałabym się dowiedzieć, jaka jest norma ilorazu inteligencji dla 2,5-letniego dziecka?”

Iloraz inteligencji służy do oceny rozwoju umysłowego dzieci powyżej 3 lat. U malców do 3. roku życia rozwój psychoruchowy jest bardzo ściśle związany z rozwojem ruchowym i do ich oceny stosuje się tzw. iloraz rozwoju. U małych dzieci często istnieją przejściowe dysharmonie w rozwoju, które zmniejszają chwilowo osiągnięcia dziecka, co może czasowo obniżać iloraz rozwoju. Niedobory w pewnym wieku u małych dzieci w sprzyjających okolicznościach mogą zostać całkowicie wyrównane w następnych miesiącach. Ilorazy poniżej 70 są niepokojące i takie dzieci wymagają opieki specjalistycznej (psycholog, pedagog, neurolog).