Nowotwory kości – leczenie

Jeśli badania potwierdzą rozpoznanie złośliwego nowotworu kości, nie istnieje żadna inna metoda poza konwencjonalnym leczeniem przeciwnowotworowym. Terapie naturalne mogą wspomagać leczenie podstawowe.

Jeśli to tylko możliwe, nowotwór usuwa się chirurgicznie. W 90% przypadków guzów kończyn udaje się wyciąć tkankę nowotworu bez amputacji całej kończyny. Brakujące części kości „sztukuje się” metalowymi wszczepami. Jeśli nie można uniknąć amputacji, w miejsce kończyny wstawia się protezę.

W przypadku chorych poddanych leczeniu chirurgicznemu bardzo ważne jest szybkie uruchomienie pacjenta po operacji oraz intensywna fizykoterapia usprawniająca. Chorzy, którzy otrzymali protezy kończyn, muszą także nauczyć się z nimi żyć.

Radioterapia oraz chemoterapia są ważnymi metodami leczenia guzów kos’ci. Mogą być stosowane jeszcze przed operacją w celu zredukowania masy guza oraz zapobiegania przerzutom. Czasami napromieniowuje się miejsce operacji, aby zabić komórki nowotworowe wszczepione w czasie zabiegu w okoliczne tkanki. Obie metody stosuje się też w leczeniu guzów nieoperacyjnych. Ich skojarzone działanie może wtedy spowodować zahamowanie rozwoju nowotworu, jednak rzadko prowadzi do wyleczenia. Obecnie próbuje się także stosować immunoterapię doświadczalna, pozwalającą na obniżenie dawek promieniowania i cytostatyków, co zmniejsza ich niepożądane oddziaływanie na organizm, a jednocześnie poprawia wyniki leczenia (patrz także: Nowotwory).

TERAPIE KOMPLEMENTARNE
Aby złagodzić stres towarzyszący diagnostyce, a zwłaszcza leczeniu nowotworu, stosuje się wiele alternatywnych terapii wspomagających. Wśród nich najbardziej popularne są metody Feldenkraisa i Aston-Patterninga, które pomagają ludziom pozbawionym kończyny zaakceptować kalectwo.

ZAPOBIEGANIE
Bezwzględnie przestrzegaj instrukcji oraz zasad posługiwania się farbami i rozpuszczalnikami chemicznymi, pestycydami, domowymi środkami czystość oraz innymi chemikaliami o potencjalnie rakotwórczym działaniu. Jeśli kiedykolwiek byleś leczony radioterapią, w razie pojawienia się jakichkolwiek objawów mogących wskazywać na guz kości, natychmiast udaj się do lekarza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *