Operacja przegrody nosa

„Czy to prawda,  że operację przegrody nosowej można wykonać tylko do 30. roku życia?”

Nie. Operacje takie wykonuje się w każdym wieku. U starszych pacjentów należy jednak zwrócić szczególną uwagę na opiekę pooperacyjną ze względu na możliwość powikłań i większą skłonność do krwawień.