Przyczyny i leczenie depresji pourazowej

Depresja pourazowa wywołana jest przeżyciem dramatycznych wydarzeń, które budzą lęk i poczucie bezsilności. Czas wystąpienia objawów i ich intensywność zależą od tego, jak długo trwał uraz psychiczny i jakie było jego nasilenie: im większa tragedia dotknęła chorego, tym dłużej będą utrzymywać się skutki zdrowotne. Potwierdza się to szczególnie w przypadku dzieci, które są maltretowane lub są świadkami przemocy w rodzinie.

Niektórzy naukowcy twierdzą, że przeżycie bardzo silnego strachu prowadzi do uszkodzenia tej części mózgu, który odpowiada za odczuwanie lęku. Konsekwencją są objawy depresji z zaburzeniami snu, wybuchami gniewu oraz nadmiernej czujności.Czynnikiem ryzyka w przypadku depresji pourazowej jest rodzinne występowanie zaburzeń nastroju (np. depresji, stanów lękowych), wczesna rozłąka z rodzicami, maltretowanie w dzieciństwie, tragiczne przeżycia w przeszłości.

Rozpoznanie zwykle stawiane jest na podstawie rozmowy z chorym, która obejmuje relację zdarzenia, opis objawów, wspomnienia z dzieciństwa, informacje o wykształceniu i karierze zawodowej oraz ocenę kontaktów z innymi ludźmi. Schorzenia, które często towarzyszą depresji pourazowej, to depresja, niepokój oraz uzależnienia od leków i narkotyków (patrz: Narkomania).

Najskuteczniejsza jest terapia skojarzona: psychoterapia w połączeniu z lekami przeciwdepresyjnymi. W specjalnie dobranych grupach terapeutycznych chory pozna inne osoby, które przeżyły podobną tragedię, oraz nauczy się radzić sobie z problemem. Naturalne sposoby terapii obejmują m.in. techniki relaksacyjne, biofeedback oraz terapię ruchów oczu EMDR.
W celu zmniejszenia lęku polecane są leki przeciwdepresyjne z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny.
Psychoterapia ma na celu dokładne przypomnienie sobie szczegółów zdarzenia, wyrażenie smutku i żalu, przeżycie okresu żałoby oraz – w końcu – powrót do normalnego życia. U dzieci skuteczna jest terapia zajęciowa (leczenie zabawą).

Masaż okazał się skutecznym środkiem redukowania lęku i stresu u niektórych ofiar klęsk żywiołowych, ale nie powinien być stosowany w przypadku osób, wobec których użyto przemocy fizycznej. Masaż musi być delikatny, najlepiej, by wykonywał go doświadczony terapeuta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *