Test Coombsa

blizniaki„Ostatnio byłam u lekarza, który polecił mi zrobić test Coombsa. Co to za badanie?”

Test Coombsa to badanie obowiązkowe dla wszystkich ciężarnych, które mają czynnik Rh- (ujemny), a dziecko mogło odziedziczyć po ojcu Rh+ (dodatni), w związku z czym zachodzi ryzyko konfliktu serologicznego. Przeprowadza się je co trzy miesiące, w ramach rutynowej analizy krwi, aby sprawdzić, czy matka nie produkuje przeciwciał mogących przechodzić przez łożysko i niszczyć czerwone ciałka krwi płodu, wykazujące obecność czynnika Rh+(dodatniego).