WIEK PODESZŁY – ZMIANY DOTYCZĄCE NARZĄDÓW ZMYSŁÓW

Sprawność każdego z narządów zmysłów pogarsza się zazwyczaj z wiekiem, chociaż szybkość zachodzenia tych zmian jest różna u różnych ludzi. Kiedy po raz pierwszy zauważy się zmiany dotyczące wzroku, należy skontaktować się z okulistą w sprawie dobrania okularów lub soczewek kontaktowych w celu korekcji krótko- bądź dalekowzroczności. Osoby w wieku powyżej 60 lat mogą mieć skłonność do jaskry, zaćmy oraz zwyrodnienia plamki żółtej, a schorzenia te, w przypadku pozostawienia bez leczenia, często prowadzą do częściowej lub całkowitej ślepoty. Ponieważ wzrok pogarsza się na ogół powoli, chory może nie zdawać sobie z tego sprawy i dlatego wskazana jest coroczna wizyta kontrolna u okulisty w celu wczesnego wykrycia wspomnianych chorób.

Pogarszanie się słuchu jest zazwyczaj stopniowym procesem, który może stać się zauważalny po ukończeniu 40. roku życia. Niektórzy ludzie zauważają z czasem znaczne pogorszenie się słuchu, inni natomiast dostrzegają niewiele zmian. Zmysły węchu i smaku również stają się mniej sprawne, ale te stopniowe zmiany stanowią problem jedynie wówczas, kiedy wywierają niekorzystny wpływ na apetyt. Osoby starsze są bardziej wrażliwe na obniżenie temperatury (hipotermię), udar cieplny oraz wyczerpanie z gorąca niż osoby młodsze. Na zdolność odczuwania temperatury mogą też wpływać zaburzenia krążenia obwodowego oraz choroby tarczycy.