WIEK PODESZŁY – ZMIANY UKŁADOWE

W miarę starzenia się zmniejsza się sprawność wszystkich narządów wewnętrznych. Mięśnie serca i naczyń krwionośnych częściowo tracą elastyczność, co utrudnia krążenie krwi w organizmie. Pogarszanie się wydolności układu sercowo-naczyniowego powoduje w końcu, iż wysiłek fizyczny staje się bardzo męczący. Ponieważ serce musi pracować ciężej, często dochodzi do niewielkiego wzrostu ciśnienia tętniczego, jeżeli natomiast wzrost ten jest znaczny, może się wiązać ze zwiększeniem ryzyka zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu. Ryzyko udaru mózgowego jest szczególnie wysokie u osób dorosłych palących tytoń. Regularne wysiłki fizyczne – spacery, pływanie, jazda na rowerze lub gra w tenisa – pomogą w utrzymaniu sprawności układu sercowo-naczyniowego, ale przez rozpoczęciem jakichkolwiek nowych wysiłków należy skonsultować się z lekarzem.

Zakażenie układu moczowego, na przykład zapalenie nerek oraz pęcherza moczowego, również stają się częstsze u osób w starszym wieku i mogą mieć poważne następstwa. Osoby starsze są również wrażliwe na choroby przewodu pokarmowego, takie jak zespół jelita drażliwego oraz zapalenie uchyłków. Niewłaściwa dieta może być przyczyną niedokrwistości, która występuje niekiedy u osób starszych. Osoby w podeszłym wieku są też bardziej podatne na nietrzymanie moczu i zaparcia.

W miarę starzenia się zmniejsza się również zazwyczaj sprawność układu odpornościowego. Osoby starsze są bardziej wrażliwe na różne często występujące
choroby, takie jak infekcje układu oddechowego, a kuracja może trwać dłużej niż w przeszłości. Wielu lekarzy zaleca, by osoby powyżej 65. roku życia otrzymywały corocznie szczepionkę przeciw grypie, chroniącą przed szczepami wirusa aktywnymi najbardziej w danym sezonie. Niektóre osoby w starszym wieku powinny również otrzymać szczepionkę przeciw pneumokokom w celu zapobiegania zapaleniom płuc.

Z różnych powodów ryzyko zachorowania na nowotwór zwiększa się znacznie po ukończeniu 50. roku życia. jeżeli w rodzinie występował jakiś rodzaj nowotworu, należy poinformować o tym swojego lekarza oraz nauczyć się rozpoznawać prawdopodobne objawy choroby. Kobiety powinny zwracać szczególną uwagę na objawy raka sutka, raka trzonu macicy, raka szyjki macicy oraz raka jajnika. Mężczyźni powinni pamiętać o objawach raka prostaty oraz raka jądra, a także zdawać sobie sprawę z tego, że statystycznie są nieco bardziej narażeni niż kobiety na raka płuc oraz raka jelita grubego.

Starzenie się wpływa również na mózg i obwodowy układ nerwowy. U starszych osób często występują nieznaczne drżenia rąk lub głowy. W wielu przypadkach jest to zupełnie nieszkodliwy objaw, może jednak wskazywać na chorobę Parkinsona. Łatwe zapominanie, częściowa utrata pamięci oraz postępujące zaburzenia orientacji mają wiele przyczyn, począwszy od drobnych infekcji czy braku snu, a skończywszy na udarze mózgu lub chorobie Alzheimera. W razie zauważenia takich objawów u siebie bądź innego dorosłego członka rodziny należy udać się do lekarza w celu przeprowadzenia badań umożliwiających ustalenie przyczyny.