ZDROWIE PSYCHICZNE MĘŻCZYZNY

ZDROWIE PSYCHICZNE – Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą stanąć w obliczu trudności emocjonalnych i psychicznych. Zazwyczaj problemy tego typu pojawiają się w okresie jakiegoś kryzysu osobistego, ale czasami występują często lub stale się utrzymują, jeżeli na stres reaguje się gniewem lub depresją, lub jeżeli ma się trudności z radzeniem sobie z przypadkowymi czy wymuszonymi zmianami, takimi jak zerwanie związku, utrata pracy bądź śmierć członka rodziny albo przyjaciela, korzystne może być fachowe poradnictwo lub leczenie, niekiedy obejmujące również farmakoterapię.

Niektórych ludzi zalicza się do tak zwanego typu osobowości A, charakteryzującego się agresją oraz stresotwórczym zachowaniem. Mimo iż cechy te mogą występować również u kobiet, szczególną skłonność do takiej osobowości mają mężczyźni. Pewne badania wiążą zachowania agresywne oraz stresujący tryb życia z takimi chorobami, jak nadciśnienie tętnicze, schorzenia przewodu pokarmowego oraz niektóre nowotwory. Specjaliści uważają, że nauczenie się kontrolowania tego rodzaju tendencji może mieć korzystny wpływ na ogólny stan zdrowia.

Równowaga emocjonalna jest równie ważna jak sprawność fizyczna, a stany: emocjonalny i umysłowy wpływają na zdrowie fizyczne. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, kiedy zaatakuje nas choroba. Pozytywne, realistyczne nastawienie, a także właściwe zrozumienie istoty schorzenia może w istotny sposób przyczynić się do powrotu do zdrowia.